Voordat je jouw aanvraag tot lidmaatschap indient is het belangrijk dat je weet waar AFOLs UNITED voor staat. Op deze website kan je daarover zeker genoeg informatie vinden. Neem het Huishoudelijk Reglement ook eens grondig door. Dit document bevat alle informatie over wat er verwacht wordt van onze leden en wat zij kunnen verwachten van de club.

Je kan een aanvraag doen om lid te worden door het onderstaande formulier volledig in te vullen. We willen reeds een goed beeld kunnen vormen van wie je bent voordat we je in onze club als lid kunnen verwelkomen. Nadat je dit formulier ingevuld hebt zal het bestuur je aanvraag evalueren. Indien die positief bevonden wordt en indien we ons quota nog niet bereikt hebben, kan je Kandidaat Lid worden. Je kan dan een jaar lang meedraaien in de club. We doen dit zo omdat we het belangrijk vinden dat we onze leden leren kennen en dat er een klik is zowel van onze kant als van jouw kant.

Aanvraagformulier tot Kandidaat Lid van AFOLs UNITED