Het volgende verslag werd geschreven door één van onze exposanten en leden. Hij beschrijft vanuit zijn standpunt hoe hij de beurs beleefd heeft. Later volgt er nog een verslag met foto’s.

 

AFOLs UNITED houdt traditioneel zijn eerste beurs van het jaar tijdens het laatste weekend van maart in het OC Nieuwenhove te Waregem. Deze editie was opnieuw een voltreffer, misschien door het feit dat de zon het lentegevoel aanwakkerde. Het publiek werd er vlot naar buiten door gelokt.

Wat dat publiek niet wist, maar de leden wel, was dat we op zaterdag, in de vroege namiddag, vereerd zouden worden met hoog bezoek. Nadat we enige tijd geleden hadden vernomen dat onze bezoekers LEGO kopen, heeft onze oprichtster Sophie het initiatief genomen om hen een uitnodiging te sturen voor een nadere kennismaking met de wereld van de AFOLs en de werking van ons goede doel Toverblokjes. Het was even in spanning afwachten of ZKH Prins Laurent en zijn zoon Prins Nicolas zouden ingaan op de uitnodiging, maar ergens was er wel het gevoel dat de kans daarop heel reëel was.

Uiteraard werd, zoals het de gewoonte is het kader van dergelijke bezoeken, het accent gelegd op de “goede doelen” die we zelf nastreven en steunen. Met onze gasten hadden we een van de best geplaatste personen in ons midden, die kon openstaan voor onze activiteiten.  Daarbij was het geen verrassing dat er belangstelling uitging naar de concepten van het gebruik van LEGO als therapeutisch middel bij een waaier aan emotionele klachten en stoornissen, als pedagogisch instrument, of nog als aanleiding tot het vormen van een groep volwassen mensen met vergelijkbare noden en interesses, die via hun gemeenschappelijke passie voor het bouwen met en het verzamelen van LEGO, erin slagen te komen tot onderling respect en gelijkwaardigheid, elkaar inspireren, stimuleren en motiveren kwalitatief te groeien in de productie van de resultaten van hun hobby, evenals in hun onderlinge vriendschappelijke verhouding, waarbij het leren kennen van elkaars verschillende facetten leidt tot het herkennen van de complementariteit die er bestaat tussen de diverse persoonlijkheden en achtergronden van de leden. (volgt u nog?)

Onder ruime publieke belangstelling en met in zijn kielzog een mooi aantal journalisten en de obligate politieke functionarissen (waren eveneens van de partij, en dat is er maar één in Waregem, de burgemeester, de eerste schepen, de schepen van o.m. openbare werken (want LEGO dient om te bouwen) en die van o.m. cultuur (want LEGO is een hobby die bij ons wordt verheven tot een vorm van kunst), werd de broer van de koning rondgeleid in de expositieruimte, waarin de bouwwerken van de leden en enkele gasten stonden tentoongesteld, waaronder ook de “Community Build”, (een geheel van gebouwen, deze keer een straat met allerlei gebouwen in Ninjagostijl, bestaande uit onderdelen gemaakt door de deelnemers aan het project).

Ook in deze zaal bevond zich een stand van de vzw Toverblokjes, waar de kinderen konden deelnemen aan een zoektocht-wedstrijd en de ouders zich konden laten informeren over de doelstellingen van onze vzw (ter herinnering: het laten kennismaken met LEGO en zijn bekende en minder bekende gebruiksmogelijkheden door kinderen van ouders in een precaire situatie, door kinderen die langdurig in een ziekenhuis moeten verblijven en door kinderen van ouders met beperkte middelen, en daarnaast natuurlijk ook nog steeds de aandacht voor de bijzondere, aangepaste noden van mensen die op emotioneel vlak niet zoals de grote massa doorsnee-mensen zijn, maar elkaar toch vinden in hun gemeenschappelijke hobby.).

Voor dit alles betoonde de Prins ruim aandacht, luisterde hij actief en stelde hij vragen, die erop wezen dat hij had nagedacht over de achterliggende redenen van het bestaan van onze verenigingen en de invitatie die hij had ontvangen. Hij was vol lof over wat hij te zien en te horen kreeg, raakte bouwsels aan, liet zijn zoon van 13 gewoon rondwandelen op de beurs als een bezoeker en liefhebber van LEGO, maar dan een die tegelijk eenvoudiger, beleefder, vriendelijker en charmanter is dan we ons hadden kunnen voorstellen. Laurent zelf kwam over als bijzonder ernstig en geïnteresseerd, wat bleek uit het feit dat hij na de rondleiding rustig de tijd nam om bij een glas nog een uitgebreid gesprek aan te gaan over de noodzaak aan meer aandacht, en ook meer media-aandacht voor de problemen en trauma’s waarmee mensen die het slachtoffer zijn van overgevoeligheid, van geestelijke overbelasting, van onbegrip voor hun speciale behoeften in een oververhitte maatschappij en van pesterijen allerhande. Hij was sterk onder de indruk van de ideeën en de inzet van Sophie voor haar idealen en beloofde haar concrete steun door zijn aanwezigheid naast haar bij een volgende actie ten voordele van gehospitaliseerde kinderen. Ook zegde hij zijn steun toe aan de zoektocht naar goodwill van personen, organisaties en media die hulp kunnen bieden bij de verwezenlijking van onze doelstellingen, en heel concreet vroeg hij de aanwezige plaatselijke politici aandacht voor de zoektocht naar een clublokaal. Bij de aanwezige media drong hij aan op veel meer dan vermelding in de lokale pers.

De leden wisten deze prinselijke belangstelling zeer te waarderen en waren vooral onder de indruk van de duur van hun aanwezigheid in ons midden. Het publiek dat niet op de hoogte was van het geplande bezoek, reageerde enthousiast en keerde nadien huiswaarts met ongetwijfeld gespreksstof en foto’s om uitgebreid verslag te geven aan familie en vrienden, van hun verrassend bezoek aan Rock that Block.

Waar op de eerste dag alles draaide rond het prinselijk bezoek, was dat op zondag rond de vele kinderen die kwamen kijken, niet alleen in gezelschap van hun (groot)ouders, maar ook in grotere groepen, daartoe opgeroepen door hun scholen. Er was namelijk uitgebreid publiciteit gemaakt rond de beurs bij scholen uit de ruime omgeving die dit toelieten. Opvallend is ook telkens dat er niet alleen de te verwachten kinderen en AFOLS waren, maar dat er altijd wel senioren zijn die ofwel zelf met LEGO hebben gespeeld, ofwel LEGO kochten voor hun kinderen in de jaren 60, 70, 80… en uit nostalgie herinneringen kwamen ophalen aan het plezier dat ze hadden beleefd met ons favoriete speelgoed. De georganiseerde wedstrijd, de kans om zelf te bouwen, en onze unieke LEGOtheek waren een groot succes. Ouders hadden er graag een bescheiden bijdrage voor over om hun kinderen met een van de meer dan 100 beschikbare LEGOsets aan de slag te gaan.

Qua tentoongestelde werken is de tendens dat bijna iedereen zich steeds meer specialiseert in een bepaald thema of daarop voortbouwt, zodat de kwaliteit blijft groeien. Bij de een uit zich dat in grotere, indrukwekkender werken, bij de ander in een grotere hoeveelheid afzonderlijke kleine bouwsels, bij nog anderen in steeds meer, mooiere, preciezere details. Star Wars blijft populair, maar stagneert stilaan in onze groep. Voorlopig is er geen echte Technic specialist (maar Jan heeft kriebels), de mozaïek wint aan populariteit, schepen zijn een vaste waarde, er is nieuwe aandacht voor de computergestuurde robotvoertuigen, de volledig vrije MOC zal altijd een groot aandeel hebben… en ik ben door Sophies jongste tot mister microbuild gebombardeerd, hoewel ik evenzeer het realistisch nabouwen met behulp van foto’s van interessante gebouwen blijf uitwerken, een genre waarin Sven dan weer het groot formaat vertegenwoordigt, naast stationbouwer Niels en natuurlijk de meester van de ambitieuze projecten en professionele uitdagingen uit het verre Westen. Last but not least zijn er leden, die zich tegen de neiging tot specialisatie in, steeds meer ontpoppen als polyvalente bouwers, zoals Annelore er eentje blijkt te zijn. Wie hier niet is vermeld, is daarom zeker niet vergeten of onzichtbaar geweest! Ik vermeld hier voorbeelden van een trend en wat mij persoonlijk is opgevallen (oh ja, Jelles gezellige Hollandse huisjes waar de Amsterdamse grachtenpanden zo in doorklinken!), met mijn voorkeur voor realisme en historische juistheid, en mijn bewondering voor grote projecten.

Nog enkele feiten over de beurs, aangevuld met wat persoonlijke beschouwingen:

  • Er waren, naast soms grote groepen kinderen van de scholen die onze publiciteit aanvaardden, vooral op zondag veel kinderen van 5 tot 12 (de klassieke doelgroep), en vrij weinig kinderen beneden 5 jaar. Het was tijdens de middaguren en naar sluitingstijd toe soms wat kalmer, maar de ware toestroom van bezoekers op de piekmomenten in de voormiddag en de vroege namiddag compenseerde dat ruim. Aan de klanken te horen, die exclusief uit de Leiestreek en de kant van Kruishoutem leken te komen, zit er zeker nog een groeipotentieel in en verdient het aanbeveling om ook in een iets ruimere omgeving (plaatsen met een aansluiting op de E17 ?) de beurs te promoten.
  • Naast een flink aantal leden dat eigen werk exposeerde, werd er ook werk tentoongesteld van een special guest, …, die zich heeft gespecialiseerd in indrukwekkende middeleeuwse diorama’s met opvallend veel details en kleurschakeringen. Een andere special guest … toonde fier zijn groot model van het spookschip “The flying Dutchman”. Tot slot waren er ook enkele niet-leden die deelnamen.
  • Als bijzonder thema voor deze editie was er, ook al in première, een grote DUPLO-wereld van 7,5 op 2 meter gebouwd, met … onderdelen, door onze samenwerkende leden Jan, Annelore en alweer onze immer betrokken stichtster Sophie. Dit tafereel bevatte de allernieuwste DUPLOsets met de intelligente treinen die optische commando’s herkennen, en omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, had Jan, de specialist van de grootschalige projecten, een hele berg in het landschap getoverd, en omdat vliegtuigen nu eenmaal niet op de grond moeten stilstaan, had hij meteen ook gezorgd voor een installatie die ze in de lucht hield.
  • In de kleine zaal was een handvol verkopers van LEGO, nieuw en tweedehands, komen opdagen. Er was ruim keuze aan oude sets en minifigs, naast de gebruikelijke nieuwe sets. Losse onderdelen waren er beduidend minder en tot spijt van de verzamelaars waren er, zoals overal trouwens, nauwelijks zeldzame exemplaren en beperkte oplages verkrijgbaar. Meestal waren de prijzen correct volgens de Bricklink-normen. Een primeur op dit vlak was de gemeenschappelijke verkoopstand van onze eigen leden, die alles wat ze wensten te verkopen, maar om praktische redenen met uitsluiting van losse onderdelen, samen lieten opstellen op een strategisch gelegen neutrale plaats tussen beide zalen in, met duidelijk zichtbare en correcte prijzen. Ik had er mijn steeds uit beroepsmisvorming gegroeide twijfels bij, maar stelde vast dat dit vlot verliep en voor herhaling vatbaar is.
  • De community build, een Ninjago-stad, bestond uit 18 bijdragen met een totale lengte van 8 meter. Daarnaast was er eigenlijk nog een tweede community build, bestaande uit 138 kleine leefwereldjes van een minifig, die vaak de bouwer zelf voorstelde, in zijn leefwereld die werd verbeeld door zijn werk, hobby, interieur, fantasie… Na sluiting van de beurs werden de afspraken gemaakt over de volgende community build, die deze keer gedurende twee jaar zal worden gebruikt en waarvan het thema nog geheim blijft. Wie het wil ontdekken, moet volgend jaar in Waregem maar komen kijken naar de première (28-29 maart 2020).
  • Voor het eerst werd er ook gewerkt met uitnodigingen, vouchers, en gratis toegangen. Toch bleef het grootste aantal bezoekers betalend: vanaf de leeftijd van 5 jaar was er een eenheidstarief van een democratische 3 euro, die ons uit de kosten haalt zonder de bedoeling te hebben winst te maken, overtuigd als we zijn dat een hobby toegankelijk moet blijven en geen middel hoort te zijn om verenigingen en individuen te verrijken. Er wordt daarom door onszelf uitsluitend materiaal verkocht ten voordele van onze eigen, statutair bepaalde en gepubliceerde “goede” doelen. Waar toch winst of voordeel wordt behaald door de verenigingen, wordt die volledig ten bate van de leden verdeeld onder de vorm van prijsverminderingen, georganiseerde activiteiten, verzamelobjecten en LEGO-gerelateerde voordelen voor alle leden in gelijke mate. Bestuur noch verenigingen streven eigen voordeel na dat alleen voor hen is voorbehouden.
  • Om een correcte inschatting te kunnen maken: AFOLs UNITED en Toverblokjes bestaan uit een bescheiden aantal actieve MOC en MODbouwers (vaak tegelijk verzamelaars), die toch vrij productief zijn en enkele heel actieve bouwers die de anderen aanmoedigen hun voorbeeld te volgen. Voor onze beurzen is er ondersteuning van nog eens een mooi aantal helpende leden, die vaak verzamelaars van commerciële sets zijn. We gaan bewust voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, en zorgen voor steeds nieuwe bouwwerken om tentoon te stellen. Geen sprake van het telkens weer tonen van dezelfde bestofte dingen, tenzij er duidelijk zichtbare evolutie in is.

Na deze vierde editie van Rock that Block mogen we zeker tevreden terugblikken naar het geheel. Het was een succes, zowel waar het de belangstelling betreft, als de waarde van ons hoog bezoek, en niet te vergeten, de goede, steeds betere sfeer onder de leden, die nu elkaar beter hebben leren kennen, elkaar hebben leren waarderen en daardoor ook beter samenwerken. Ook hier zit nog potentieel in en het vertrouwen zal nog groeien.